Print Thứ Ba, 10/07/2018 5:22 Chiều

Những vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011 – 2016 được xác định là rất nghiêm trọng.

Ngày 10/7, Ban bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương liên quan đến việc thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Thông tin Truyền thông nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Theo đó, Ban bí thư nhận thấy, Ban cán sự đảng Bộ Thông tin Truyền thông đã có các vi phạm, khuyết điểm như: Chấp hành không nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để Bộ Thông tin Truyền thông và Tổng công ty Mobifone vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của pháp luật trong việc lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG, làm thất thoát lớn tài sản của Nhà nước.

Cùng với đó, Ban cán sự đảng Bộ Thông tin Truyền thông đã để một số lãnh đạo Bộ vi phạm nghiêm trọng và rất nghiêm trọng trong thực hiện nguyên tắc làm việc và chức trách, nhiệm vụ được giao; chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm kết luận của Thanh tra Chính phủ về dự án trên.

Ban bí thư nhận định, những vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ Thông tin Truyền thông là rất nghiêm trọng, đã làm thất thoát rất lớn tài sản của Nhà nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động và quá trình cổ phần hoá của Mobifone, đến uy tín của tổ chức đảng và Bộ Thông tin Truyền thông, gây bức xúc trong xã hội.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, Ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Thông tin Truyền thông nhiệm kỳ 2011 – 2016 bằng hình thức cảnh cáo.

Tiếp tục cập nhật.

Viết Tuân

Nguồn. VNExpress

Tin khác