Print Thứ Năm, 18/10/2018 12:17 Chiều

Chia sẻ với các cụ tình huống của em mới sáng nay.
Mặc dù con đường quen thuộc, luôn cảnh giác trong những tình huống tương tự.
Cảnh giác khi xe trước đỏ đèn.
Vượt về bên trái. Thực chất là em muốn chuyển làn để đỡ phải phanh gấp.
Nhưng em vẫn không tránh khỏi một thoáng giật mình.

Các cụ chú ý từ phút thứ 2:00 ah.

<iframe width="560" height="315" src="

" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

Nguồn. ÔtôFun

Tin khác