Print Thứ Năm, 18/10/2018 9:10 Sáng

Em để đây và hoang mang style, các cụ đã gặp chưa ạ?
[Cảnh báo]  		Các cụ đi tỉnh nhớ tỉnh táo
[Cảnh báo]  		Các cụ đi tỉnh nhớ tỉnh táo
[Cảnh báo]  		Các cụ đi tỉnh nhớ tỉnh táo

nguồn: https://www.otosaigon.com/threads/csgt-choi-tro-choi-nhin-o-doan-bien-bao.8889146/

Nguồn. ÔtôFun

Tin khác