Print Thứ Năm, 25/01/2018 6:11 Chiều

[The Voice – Giọng Hát Việt]: Cập nhật tình hình bình chọn HLV bạn mong muốn sẽ ngồi ghế nóng The Voice – Giọn…

Cập nhật tình hình bình chọn HLV bạn mong muốn sẽ ngồi ghế nóng The Voice – Giọng Hát Việt 2018 ở thời điểm hiện tại nhé! 😉

? Bình chọn HLV bạn yêu thích ngay: https://poll.fbapp.io/a-2170452-dup-dup
[tp no_translate=”y”]Nguồn Facebook[/tp]. Ngày: 2018-01-25 18:11:08

Tin khác