Print Thứ Ba, 17/04/2018 4:17 Chiều

Mục tiêu của Nghị quyết liên tịch là tạo sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả để thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Chiều 3/10, tại Trụ sở Chính phủ, diễn ra Lễ ký Nghị quyết liên tịch của Chính phủ với Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng các đồng chí lãnh đạo hai ngành cùng tham dự lễ ký.

Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Nguyễn Thiện Nhân tại ký Nghị quyết liên tịch về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Theo nội dung ký kết, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ phối hợp với cơ quan Nhà nước cùng cấp vận động, giám sát thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Chính phủ, các bộ, ngành trung ương, chính quyền địa phương sẽ phối hợp và bảo đảm các điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Mục tiêu phối hợp nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành, tạo sự phối hợp đồng bộ, thống nhất, hiệu quả giữa Chính phủ, các bộ, ngành trung ương, chính quyền địa phương với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thông qua thực hiện Cuộc vận động ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động để vận động toàn dân hưởng ứng Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Việc phối hợp còn nhằm góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án, chính sách của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Cũng theo Nghị quyết liên tịch, hai cơ quan phối hợp ưu tiên giải quyết các vấn đề bức xúc về đời sống của nhân dân ở cơ sở, cộng đồng dân cư và phát huy tính tích cực, chủ động của mỗi cơ quan, tổ chức trong việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết liên tịch này.

Theo nội dung Nghị quyết, hàng năm vào dịp tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (ngày 18/11) Ban Công tác Mặt trận chủ trì phối hợp với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, các chi hội đoàn thể tổ chức sơ kết 01 năm và biểu dương các điển hình tiêu biểu thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”./.

Vũ Dũng/VOV

Nguồn. VOV

Tin khác