Print Thứ Hai, 16/04/2018 9:36 Chiều

Hứa Mẫn Đạt (Công ty Minh Thịnh Đạt; quận 2, TP HCM) khiếu nại: “Tôi ký hợp đồng không xác định thời hạn, chức vụ tổ trưởng sản xuất. Vừa qua, bộ phận tôi quản lý xảy ra mất cắp và công ty có tạm đình chỉ công việc vài công nhân để điều tra. Ngày 8-3, tôi nộp đơn xin nghỉ việc, được giám đốc đồng ý nhưng đến nay vẫn chưa ra quyết định cho tôi nghỉ việc…”.

Bà Lê Tuyết Trinh, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Công ty đã nhận được đơn xin thôi việc của anh Đạt, xin nghỉ việc từ ngày 8-4. Tuy đồng ý cho nghỉ việc nhưng giám đốc yêu cầu anh Đạt phải tuân thủ thời gian báo trước 45 ngày. Hơn nữa, do đang xem xét trách nhiệm trong việc mất cắp tại bộ phận anh Đạt quản lý nên giám đốc chưa ký quyết định. Vài ngày nữa, công ty sẽ hoàn tất việc điều tra, xử lý các sai phạm của người lao động. Nếu xét thấy anh vô can, công ty sẽ giải quyết cho anh nghỉ việc khi hết hạn 45 ngày báo trước.

 

Nguồn. NLĐ

Tin khác