Print Thứ Sáu, 15/06/2018 12:42 Sáng

Cryonics là kỹ thuật đông xác để chờ hồi sinh, hiện được nhiều người lựa chọn để có thể sống lại trong tương lai.

Nguồn. TPO

Tin khác