Print Thứ Tư, 04/07/2018 7:53 Chiều

Với điểm nguyện vọng 1 là 36,75, điểm chuẩn lớp 10 năm nay của Trường THPT Bùi Thị Xuân, quận 1, TP.HCM giảm 1 điểm so với năm học trước.

Danh sách trúng tuyển lớp 10 Trường Bùi Thị Xuân, TP.HCM

Danh sách trúng tuyển lớp 10 Trường Bùi Thị Xuân, TP.HCM

Danh sách trúng tuyển lớp 10 Trường Bùi Thị Xuân, TP.HCM

Danh sách trúng tuyển lớp 10 Trường Bùi Thị Xuân, TP.HCM

Danh sách trúng tuyển lớp 10 Trường Bùi Thị Xuân, TP.HCM

Danh sách trúng tuyển lớp 10 Trường Bùi Thị Xuân, TP.HCM

Danh sách trúng tuyển lớp 10 Trường Bùi Thị Xuân, TP.HCM

Danh sách trúng tuyển lớp 10 Trường Bùi Thị Xuân, TP.HCM

Danh sách trúng tuyển lớp 10 Trường Bùi Thị Xuân, TP.HCM

Danh sách trúng tuyển lớp 10 Trường Bùi Thị Xuân, TP.HCM

Danh sách trúng tuyển lớp 10 Trường Bùi Thị Xuân, TP.HCM

Danh sách trúng tuyển lớp 10 Trường Bùi Thị Xuân, TP.HCM

Danh sách trúng tuyển lớp 10 Trường Bùi Thị Xuân, TP.HCM

Danh sách trúng tuyển lớp 10 Trường Bùi Thị Xuân, TP.HCM

Danh sách trúng tuyển lớp 10 Trường Bùi Thị Xuân, TP.HCM

Nguồn. TTO

Tin khác