Print Thứ Sáu, 18/05/2018 9:42 Sáng

Nhiều bạn đọc tham gia giải bài toán này và đưa ra đáp số đúng là 58. Nhiều bạn đưa ra con số lớn hơn do hiểu nhầm.

Đề bài:

Richard chơi một trò chơi số trong đó cậu sẽ làm các phép tính được nêu rõ trong các tấm bìa. Có 6 tấm bìa khác nhau là “- 2”, “+ 2”, “× 2”, “÷ 2”, “+ 3”, “× 3”. Nếu Richard bắt đầu từ số 10 thì có thể thu được số lớn nhất là số nào, nếu mỗi tấm bìa được sử dụng đúng một lần?

Đáp án bài toán từ cuộc thi SIMOC ở Singapore

Đáp án:

Ở đây trên các tấm bìa là các phép tính chứ không phải là các con số, do đó ta phải thực hiện các phép tính này với con số mà ta có, chẳng hạn ban đầu ta có số 10 thì có thể có 6 cách thực hiện như vậy, nhưng không thể lấy phép tính “- 2”, “+ 2” thực hiện với phép tính , “÷ 2” để thành – 1 được.

Do đó, chẳng hạn 10 “× 2” “× 3”, “+ 2”, “+ 3”, “- 2”, “÷ 2” sẽ có kết quả quần tự là 20, 60, 62, 65, 63 và cuối cùng cho ra đáp số là 31.5 chứ không phải là 64.

Chúng ta có thể thử làm bằng nhiều cách để ra các đáp số khác nhau. Nhưng làm thế nào để được số lớn nhất. Suy nghĩa một chút ta có thể tìm thấy vài nhận xét quan trọng sau:

+ Phép chia 2 phải được thực hiện đầu tiên, khi số còn nhỏ;

+ Phép trừ 2 phải thực cuối cùng;

+ Các phép cộng phải được thực hiện trước các phép nhân.

Từ đó ta có thứ tự sau ((10 : 2) + 2 + 3) × 2 × 3 – 2 = 58 là đáp số tốt nhất.

TS Trần Nam Dũng
Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP HCM)

Nguồn. VNExpress

Tin khác