Print Thứ Ba, 17/04/2018 3:46 Chiều

 Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã nói như thế tại Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X sáng 17-4.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, hội nghị lần này sẽ nghe báo cáo chuyên đề về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

'Điều chuyển ngay cán bộ tham nhũng mà không đợi tòa'
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TÁ LÂM

Ban Tổ chức Thành ủy được phân công chủ trì, xây dựng báo cáo chuyên đề này.

Đồng thời, Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với Ban Nội chính Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xây dựng báo cáo chuyên đề bố trí lại cán bộ khi người đứng đầu vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước về trách nhiệm người đứng đầu và các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

Ông Nhân cho rằng, để kết luận một cán bộ, đảng viên có tham nhũng là rất khó vì phải theo trình tự, thủ tục chặt chẽ và có bản án có hiệu lực của tòa án. Trong khi đó, trên thực tế những biểu hiện liên quan đến tham nhũng gắn với trách nhiệm người đứng đầu thì có thể kiểm tra, đánh giá được mà không cần phải chờ tòa án xét xử.

Qua đánh giá, nếu xác định có vi phạm thì cán bộ, đảng viên đó sẽ bị nhắc nhở hoặc sắp xếp lại vị trí công việc.

“Cách tiếp cận hiện nay là không đợi đến khi tòa xét xử”- ông Nhân khẳng định và nhấn mạnh đến sức mạnh của tổ chức đảng và chính quyền trong việc kiểm tra, giám sát để đánh giá và sắp xếp lại.

Việc sắp xếp lại có khi không phải là một hình thức kỷ luật nhưng đó là sự cụ thể hóa Nghị quyết của Trung ương liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu. Do đó, bất kỳ trường hợp nào có biểu hiện và xét thấy cần thiết thì sẽ sắp xếp lại.

Ông cũng yêu cầu rà soát lại trong thời gian qua các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nội dung này chưa. Thông qua báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ cũng để nhìn lại trách nhiệm của các sở – ngành, quận – huyện, lãnh đạo TP và tiến hành sắp xếp lại trong thời gian tới.

Ngoài ra, ông Nhân cũng yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xây dựng báo cáo công tác kiểm tra của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Ban Nội chính Thành ủy chủ trì báo cáo về công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí…

Trên cơ sở các báo cáo, đánh giá nêu trên cần rút ra các bài học kinh nghiệm và các yêu cầu, nhiệm vụ giải pháp mới cho giai đoạn 2018-2020.

TÁ LÂM
Nguồn. PLO

Tin khác