Print Thứ Sáu, 15/06/2018 11:04 Sáng

Theo quy định của Luật BHXH năm 2014, từ 1-1-2018, người lao động (NLĐ) có hợp đồng lao động từ 1-3 tháng phải đóng BHXH bắt buộc.

BHXH Việt Nam cho biết, để khắc phục tình trạng doanh nghiệp (DN) trốn tránh nghĩa vụ đóng BHXH cho người lao động (NLĐ), Luật BHXH năm 2014 đã quy định mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc gồm: Người làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động và người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng.

Doanh nghiệp vẫn lách luật, né tránh nộp BHXH

Theo ước tính của BHXH Việt Nam, số lao động có HĐLĐ từ 1-3 tháng phải tham gia BHXH bắt buộc ước tính khoảng 2 triệu người. Tuy nhiên, qua 5 tháng triển khai quy định này, cả nước mới chỉ có 8.000 người tham gia. Một trong những nguyên nhân là việc khai báo của doanh nghiệp (DN) chưa nghiêm túc. Tính đến hết tháng 5-2018, tổng số nợ BHXH là khoảng 10.450 tỉ đồng.

Tin -ảnh: T.Hương

Nguồn. NLĐ

Tin khác