Khởi nghiệp - Startup

FastGo nhận đầu tư từ VinaCapital Ventures FastGo nhận đầu tư từ VinaCapital Ventures
30/08/2018 4:48 Chiều
Ứng dụng gọi xe “Made in Vietnam” cho biết sẽ đẩy nhanh kế hoạch mở rộng dịch vụ gọi xe ra toàn quốc. Công ty Cổ phần FastGo Việt Nam và [...]