Print Language:
Monday, 06/08/2018 2:22 Pm

Bộ GTVT đưa ra lộ trình bắt buộc lắp camera đối với các phương tiện kinh doanh vận tải nhằm kiểm soát hoạt động các phương tiện này.

Bộ GTVT đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86/2014 về kinh doanh vận tải và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Inside, notable is Article 12 về quy định về quy định thiết bị giám sát hành trình của xe đã bổ sung quy định và lộ trình lắp camera.

Specifically, Clause 2, thing 12 regulations: “Thiết bị giám sát hành trình gắn trên xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc hoạt động kinh doanh vận tải, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 20 tấn trở lên phải cung cấp dữ liệu bằng hình ảnh ghi nhận hoạt động của lái xe và đảm bảo theo lộ trình”.

Specifically, before day 1-7-2022 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, du lịch từ 09 chỗ trở lên; before day 1-7-2023 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, bus, xe công-ten-nơ, xe đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc; before day 1-7-2024 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 20 tons or more; before day 1-7-2025 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 9 seat.

Will be required 340.000 vehicle mounted camera cars
 Theo dự thảo, before day 1 month 7 year 2023, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, bus, xe công-ten-nơ, xe đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc phải gắn camera.

According to the Ministry of Transport, quy định này tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp và thực hiện theo kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, traffic Safety 6 months; nhiệm vụ trọng tâm quý III và 6 last months 2018.

Bộ GTVT cho biết, quy định này sẽ có tác động trên 340.000 means of transport business. Theo đó các đơn vị này phải thực hiện thay thế, bổ sung thiết bị giám sát hành trình có thêm chức năng cung cấp dữ liệu bằng hình ảnh ghi nhận hoạt động của lái xe.

The current, trên thị trường một bộ thiết bị giám sát hành trình có chức năng ghi nhận và truyền dữ liệu hình ảnh có giá vào khoảng 4,5 – 5,5 million dong, the cost of maintaining the server and data transmission around 120.000 copper / car / month. So, chi phí lắp đặt thiết bị sẽ vào khoảng 1.500 – 1.900 billion and the cost of maintaining the server and lines around 500 billion / year.

 

 

 

 

WRITE LONG
Source. PLO

Other news
Utility Information
Northern lottery results
Tuesday 25-09-2018
Special 69654
Automatically updated in 18h:30 daily
First prize
16245
The second prize
33225 02470
The third prize
23147 94734
86411 41723
49455 35449
investment solutions
0081 2969
5108 2015
award year
4337 1504
6374 5008
6549 1387
League six
676
179 850
evolve
51 12
01 54
Exchange rate
source VCB. Unit price: Vietnam Dong.
Currency Buying Sell
US DOLLAR 23,300.00 23,380.00
EURO 27,201.53 27,526.10
BRITISH POUND 30,235.76 30,719.78
JAPANESE YEN 202.74 209.10
AUST.DOLLAR 16,709.21 16,993.57
SINGAPORE DOLLAR 16,878.75 17,183.28
SOUTH KOREAN WON 19.23 21.51
newsgroup
PLO
QR Code
QR CODE: Sẽ bắt buộc 340.000 phương tiện xe ô tô lắp camera
Gold price
Unit price: (thousands / volume).
SJC Buying Sell
Hanoi 36,420 36,520
HCMC 36,420 36,520
Danang 36,400 36,550
Haiphong 36,440 36,540