Impression langue:
lundi, 06/08/2018 3:24 soir

MOSCOU (Spoutnik) – Diễn viên người Mỹ Steven Seagal cho biết, ông coi việc được bổ nhiệm vào chức vụ đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Nga về vấn đề nhân đạo Nga-Mỹ là một quyết định nghiêm túc và hy vọng vào mong muốn hướng tới hòa bình.

Tôi rất hân hạnh, đối với tôi, được đề cử giữ chức vụ đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Nga về vấn đề nhân đạo Nga-Mỹ là một vinh dự lớn. Tôi hy vọng, chúng ta sẽ có thể đạt tới hòa bình, hòa hợp và những kết quả tích cực trên thế giới. Tôi coi nhiệm vụ này là việc hết sức nghiêm túc”, —ông Seagal viết trên Twitter.

plus tôt, được biết rằng ông Seagal được bổ nhiệm vào chức vụ đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Nga về vấn đề nhân đạo Nga-Mỹ. Nhiệm vụ của ông là xúc tiến phát triển hơn nữa quan hệ Nga-Mỹ trong lĩnh vực nhân đạo.

source. Spoutnik

plus
Informations utilitaire
les résultats de la loterie du Nord
mercredi 19-09-2018
spécial 96177
Mise à jour automatique à 18h:30 tous les jours
Le premier prix
66140
deuxième prix
94217 08508
troisième prix
36240 17987
67583 17113
10151 85781
solutions d'investissement
9808 3449
4965 4217
année prix
2257 5977
4953 3851
1657 1320
Ligue six
574
130 069
évoluer
81 62
30 82
taux de change
la source VCB. prix unitaire: Vietnam Dong.
devises étrangères acheter vendre
DOLLARS AMÉRICAIN 23,260.00 23,340.00
EURO 27,009.18 27,331.48
LIVRE STERLING 30,273.78 30,758.45
YEN JAPONAIS 204.99 213.19
AUST.DOLLAR 16,731.25 17,016.01
SINGAPOUR DOLLAR 16,820.27 17,123.77
GAGNÉ CORÉE DU SUD 19.20 21.48
newsgroup
Spoutnik
QR Code
QR CODE: Ông Seagal: Tôi coi quyết định bổ nhiệm vào làm ở Bộ Ngoại giao Nga là việc nghiêm túc
Prix ​​de l'or
prix unitaire: (milliers / volume de).
SJC acheter vendre
Hanoi 36,570 36,670
Ho Chi Minh Ville 36,560 36,660
da Nang 36,540 36,680
Haiphong 36,560 36,660