Print Thứ Tư, 19/09/2018 5:02 Chiều

 Hôm qua (18/9), Bộ trưởng Lê Thành Long và Thứ trưởng Trần Tiến Dũng đã có cuộc họp nghe Cục Bổ trợ tư pháp và các đơn vị liên quan báo cáo việc chuẩn bị Đại hội Công chứng toàn quốc tới đây. 

Gấp rút tiến hành các hoạt động cho Đại hội Công chứng toàn quốc

Ban chấp hành Hội Công chứng viên TP.HCM nhiệm kỳ 2018-2021. (Ảnh minh họa)

Sau khi nghe báo cáo, với tư cách Lãnh đạo Bộ trực tiếp chỉ đạo công việc này, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng yêu cầu thêm một số nội dung về thành phần đại biểu mời, tham dự, trong đó đặc biệt lưu ý dự kiến nhân sự của Ban Thường vụ Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam phải được báo cáo Bộ trưởng một cách cụ thể.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Lê Thành Long ghi nhận những cố gắng, nỗ lực triển khai nhiều hoạt động của Ban vận động thành lập Hiệp hội, đồng thời nhấn mạnh thời gian còn lại rất ít (cuối tháng 11/2018) nên cần gấp rút tiến hành những hoạt động đã được lên kế hoạch.

Theo Bộ trưởng, phải phân công rõ ràng từng đầu công việc cho các chủ thể liên quan cũng như tính toán thêm việc mời các đại biểu quốc tế tham dự. Công việc cơ bản mà Bộ trưởng chỉ đạo là công tác nhân sự, cần xin ý kiến của cơ quan cấp trên. Ngoài ra, Bộ trưởng đề nghị phải làm tốt công tác lãnh đạo để đảm bảo thành công của Đại hội. 

Nguồn. Báo PLVN

Tin khác