Print Thứ Sáu, 22/06/2018 5:39 Sáng

Chất tẩy rửa có trong nước rửa bát làm giảm sức căng bề mặt, phản ứng với phân tử chất béo trong sữa và thúc đẩy chúng chuyển động. 

Nguyên liệu

– Đĩa

– Màu thực phẩm

– Sữa

– Nước rửa bát

– Tăm bông

Thực hiện

– Đổ sữa lên đĩa.

– Nhỏ màu thực phẩm vào.

– Cho nước rửa bát vào giữa đĩa. 

– Sữa bắt đầu di chuyển.

– Chúng ta có một bức tranh rực rỡ!

Giải thích

Sữa bao gồm các loại phân tử: chất béo, protein, carbohydrate, vitamin và khoáng chất. 

Sữa chứa chất béo không hòa tan tốt với nước, phẩm màu lại hòa tan tốt trong nước. Do đó, khi nhỏ các giọt phẩm màu vào sữa, chúng không hòa vào nhau. 

Khi chất tẩy rửa (trong nước rửa bát) được thêm vào sữa, một số quá trình diễn ra đồng thời. Đầu tiên, chất tẩy rửa làm giảm sức căng bề mặt, do đó màu thực phẩm bắt đầu di chuyển tự do trên khắp bề mặt của sữa. 

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là chất tẩy rửa phản ứng với phân tử chất béo trong sữa, và thúc đẩy chúng. Đó là lý do sữa bắt đầu chuyển động.

Nhờ quá trình hóa lý này, bạn sẽ chứng kiến sự pha trộn màu sắc. Kết quả, chúng ta có một bức tranh rực rỡ. 

Nguồn. VNExpress

Tin khác