Giáo dục

Mới nhất
Bất ổn quy định đánh giá học sinh Bất ổn quy định đánh giá học sinh
23/10/2017 10:23
Quy định về kiểm tra, đánh giá học sinh theo công văn mới nhất của Bộ GD&ĐT có những điều vênh với Thông tư 22 trước đây, gây khó khăn cho cả thầ[...]
Khủng hoảng niềm tin chất lượng tiến sĩ Khủng hoảng niềm tin chất lượng tiến sĩ
23/10/2017 06:55
Đọc tên đề tài, đoán nội dung luận án tiến sĩ. Đó là thực trạng đang diễn ra tại Việt Nam đối với đề tài tiến sĩ được bảo vệ trong nước. Nhiều chuyên [...]
Chúng tôi trên Facebook