Print Thứ Sáu, 18/05/2018 8:58 Chiều

Tại hội nghị sơ kết công tác đầu năm 2018, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Hà Nội Lê Quang Tiến yêu cầu lực lượng tập trung vào các vụ việc có giá trị thi hành lớn, các vụ việc liên quan đến tổ chức tín dụng ngân hàng, án trọng điểm, án tham nhũng, kinh tế để thu hồi tiền, tài sản cho nhà nước…

Ông Vũ Hồng Dương – Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Hà Nội cho biết, cơ quan này đã chỉ đạo đơn vị và chấp hành viên tập trung rà soát phân loại và tổ chức thi hành án ngay từ đầu năm. Các vụ việc liên quan đến thu hồi tài sản cho ngân sách nhà nước, các vụ việc phức tạp, kéo dài, các vụ án lớn, việc liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng được tập trung chỉ đạo quyết liệt đã đạt được kết quả khả quan hơn so với năm 2017.

Tuy vậy, dù số án thụ lý tăng về việc và tiền, kết quả phân loại án có điều kiện cũng tăng thì kết quả thi hành án của toàn TP. Hà Nội trong 7 tháng qua còn thấp. Số án có điều kiện chuyển kỳ sau còn nhiều và tăng so với cùng kỳ năm 2017.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại khác như công tác tự kiểm tra nội bộ còn chưa đồng bộ, thiếu nề nếp, công tác xây dựng báo cáo chưa đáp ứng yêu cầu công việc. Một số đơn vị thiếu sự chủ động, để vụ việc kéo dài, không kịp thời báo cáo, tranh thủ sự phối hợp của liên ngành.

Hà Nội: Tập trung thu hồi tài sản trong các đại án tham nhũng

Ông Lê Quang Tiến- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP. Hà Nội.

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Hà Nội – ông Lê Quang Tiến, yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện, thị xã và trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục có biện pháp giao chỉ tiêu thi hành án xong về việc, về tiền hàng tháng cho Chấp hành viên thuộc đơn vị quản lý. Thực hiện thường xuyên việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu được giao đối với các đơn vị và Chấp hành viên, trong đó gắn chặt với trách nhiệm của người đứng đầu mỗi cơ quan.

Các Chấp hành viên phải thường xuyên rà soát, phân loại hồ sơ thi hành án, đăng tải đúng thông tin về người có điều kiện thi hành án trên các trang thông tin điện tử, lập kế hoạch tổ chức thi hành án với từng hồ sơ vụ việc. Trong đó, tập trung vào các vụ việc có giá trị thi hành lớn, các vụ việc liên quan đến tổ chức tín dụng ngân hàng, án trọng điểm, án tham nhũng, kinh tế, thu hồi tiền, tài sản cho nhà nước…

Ngoài nâng cao chất lượng công tác phối hợp trong thi hành án, ông Lê Quang Tiến yêu cầu kịp thời đề xuất Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự chỉ đạo những vụ việc thi hành án lớn, phức tạp, các vụ việc cần phối hợp tổ chức cưỡng chế thi hành án, đặc biệt là cưỡng chế giao tài sản đã bán đấu giá thành cho người trúng đấu giá. Tập trung mọi nguồn lực để giải quyết nhanh việc thu hồi các khoản nợ tín dụng, ngân hàng.

Các cơ quan thi hành án dân sự cần thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra kết hợp với việc tăng cường kiểm tra đột xuất để kịp thời chấn chỉnh và cảnh báo, phòng ngừa những vi phạm, sai sót trên địa bàn.

Cục trưởng Thi hành án dân sự Hà Nội cũng yêu cầu cấp dưới nghiêm túc thực hiện các quy định tiếp công dân, tăng cường đối thoại trực tiếp, hạn chế phát sinh khiếu nại tố cáo phức tạp, kéo dài, vượt cấp; giảm thiểu tối đa các vụ việc phát sinh bồi thường nhà nước.

Thế Kha

Nguồn. Dân trí

Tin khác