Print Thứ Sáu, 18/05/2018 9:32 Sáng

Từ vị trí Kiện lạc, 100 người chia theo các hướng tìm kiếm nhưng dấu vết duy nhất thấy được là túi cà phê chèn bịch nilon, hộp khăn giấy.

Hành trình tìm kiếm du khách mất tích 7 ngày ở Tà Năng

Nhóm phóng viên

Nguồn. VNExpress

Tin khác