Đầu tư

Mới nhất
Mỗi năm mua sắm hàng tỷ USD thiết bị y tế Mỗi năm mua sắm hàng tỷ USD thiết bị y tế
20/07/2018 12:06
Thị trường thiết bị y tế Việt Nam được đánh giá có quy mô hàng tỷ USD mỗi năm. Mức tăng trưởng lên tới trên 10%/năm. Đây là đánh giá mới nhất dựa trê[...]
Chúng tôi trên Facebook