បោះពុម្ព ភាសា:
ថ្ងៃអង្គារ, 30/01/2018 12:07 ល្ងាច

[The VoiceGiọng Hát Việt]: Bạn đã sẵn sàng thể hiện khả năng của mình trước Giám khảo 2 phòng Thử giọng The

Bạn đã sẵn sàng thể hiện khả năng của mình trước Giám khảo 2 phòng Thử giọng The VoiceGiọng Hát Việt?!?
Chúc các bạn may mắn và quan trọng nhất, phải tự tin thể hiện bản lĩnh của mình và không được run nhé!

https://saostar.vn/giai-tri/thi-sinh-mien-bac-tap-nap-bo-voice-2018-trong-ngay-tuyen-sinh-dau-tien-2143205.html


Nguồn Facebook. ថ្ងៃ: 2018-01-30 12:07:37

ច្រើនទៀត
ពឧបករណ៍ប្រើប្រាស់
លទ្ធផលឆ្នោតភាគខាងជើង
ថ្ងៃចន្ទ 24-09-2018
ពិសេស 69569
ធ្វើឱ្យទាន់សម័យដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅ 18h:30 ជារៀងរាល់ថ្ងៃ
រង្វាន់លើកដំបូង
61203
រង្វាន់លើកទីពីរ
73263 18649
រង្វាន់ទីបី
84901 89375
86751 78669
51386 34091
ដំណោះស្រាយវិនិយោគ
7443 4687
1581 6032
ឆ្នាំពានរង្វាន់
4586 4461
6519 2101
3949 2044
ការប្រកួតលីកចំនួនប្រាំមួយ
542
992 717
វិវឌ្ឍ
25 74
67 96
អត្រាប្តូរប្រាក់
VCB ប្រភព. តម្លៃឯកតា: ដុងវៀតណាម.
រូបិយប័ណ្ណបរទេស ទិញ លក់
ដុល្លារអាមេរិក 23,295.00 23,375.00
អឺរ៉ូ 27,233.97 27,558.93
ផោន 30,263.45 30,747.91
ប្រាក់យេនជប៉ុន 202.66 209.03
AUST.DOLLAR 16,750.75 17,035.81
ដុល្លារសិង្ហបុរី 16,884.93 17,189.57
កូរ៉េខាងត្បូងបានឈ្នះ 19.25 21.53
ក្រុមព
QR កូដ
QR CODE: Bạn đã sẵn sàng thể hiện khả năng của mình trước Giám khảo 2 phòng Thử giọng The…
តម្លៃមាស
តម្លៃឯកតា: (មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ / ទំហំ).
SJC ទិញ លក់
ទីក្រុងហាណូយ 36,490 36,590
ហូជីមិញ 36,500 36,580
ទីក្រុង Da Nang 36,500 36,630
Haiphong 36,500 36,600