បោះពុម្ព ភាសា:
ថ្ងៃចន្ទ, 13/08/2018 10:45

Sáng nay, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã mạnh lên thành bão. Khi vào Việt Nam, nó sẽ thành cơn bão số 4 trong năm 2018.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết hồi 7 giờ ngày 13-8, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), កម្រិតឆក់ 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, កម្រិតឆក់ 8 khoảng 90km tính từ tâm bão.

ព្យុះទីហ្វុង 4 hướng vào vịnh Bắc bộ
Đường đi của cơn bão số 4 ឆ្នាំ 2018.

Trong 24 ទៅ 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 7 giờ ngày 15-8, vị trí tâm bão nằm ngay trên trên vùng ven biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), កម្រិតឆក់ 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, កម្រិតឆក់ 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.

Trong 48 ទៅ 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 7 giờ ngày 16-8, vị trí tâm bão nằm trên khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định khoảng 120-150km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), កម្រិតឆក់ 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, កម្រិតឆក់ 8 khoảng 100km tính từ tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão, từ đêm 15-8 đến ngày 17-8 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to (lượng mưa 250-350mm/đợt).

លើសពីនេះទៅទៀត, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm nay (13-8), ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, កម្រិតឆក់ 8, sóng biển cao từ 2-4m.

Vùng biển Vịnh Bắc Bộ, các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

VIẾT LONG
ប្រភព. PLO

ច្រើនទៀត
ពឧបករណ៍ប្រើប្រាស់
QR កូដ
QR CODE: Bão số 4 hướng vào vịnh Bắc bộ
លទ្ធផលឆ្នោតភាគខាងជើង
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ 19-08-2018
ពិសេស 11219
ធ្វើឱ្យទាន់សម័យដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅ 18h:30 ជារៀងរាល់ថ្ងៃ
រង្វាន់លើកដំបូង
41453
រង្វាន់លើកទីពីរ
06491 76098
រង្វាន់ទីបី
24551 58984
52666 67104
14093 16634
ដំណោះស្រាយវិនិយោគ
5246 6871
9737 7119
ឆ្នាំពានរង្វាន់
0499 2059
0139 8152
1503 7221
ការប្រកួតលីកចំនួនប្រាំមួយ
201
965 907
វិវឌ្ឍ
65 63
19 91
អត្រាប្តូរប្រាក់ & តម្លៃមាស
ពេលធ្វើឱ្យទាន់សម័យ: 09:48 20/08/2018. តម្លៃឯកតា: (មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ / ទំហំ)
តម្លៃមាសក្នុងស្រុក ទិញ លក់
Doji លក់រាយស៊ីខន 36,680 36,760
ធ្វើឱ្យទាន់សម័យដោយស្វ័យប្រវត្តិគ្រប់នាទី
ការជួញដូរ Doji ស៊ីខន 36,690 36,750
ហូជីមិញ Doji លក់រាយ 36,670 36,750
ការជួញដូរ Doji ហូជីមិញ 36,680 36,740
Doji លក់រាយអាគ្នេយ៍ 36,650 36,780
ការជួញដូរ Doji អាគ្នេយ៍ 36,670 36,760
វត្ថុធាតុដើម 9999 - ស៊ីខន 33,850 33,970
វត្ថុធាតុដើម 999 - ស៊ីខន 33,800 33,920
ការលក់រាយ Doji ក្រុមហ៊ុន HP 36,660 36,760
Doji ការជួញដូរក្រុមហ៊ុន HP 36,670 36,750
ក្រុមព