បោះពុម្ព ភាសា:
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 25/01/2018 6:11 ល្ងាច

[The VoiceGiọng Hát Việt]: Cập nhật tình hình bình chọn HLV bạn mong muốn sẽ ngồi ghế nóng The VoiceGiọn

Cập nhật tình hình bình chọn HLV bạn mong muốn sẽ ngồi ghế nóng The VoiceGiọng Hát Việt 2018 ở thời điểm hiện tại nhé! 😉

? Bình chọn HLV bạn yêu thích ngay: https://poll.fbapp.io/a-2170452-dup-dup
Nguồn Facebook. ថ្ងៃ: 2018-01-25 18:11:08

ច្រើនទៀត
ពឧបករណ៍ប្រើប្រាស់
លទ្ធផលឆ្នោតភាគខាងជើង
ថ្ងៃអង្គារ 25-09-2018
ពិសេស 69654
ធ្វើឱ្យទាន់សម័យដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅ 18h:30 ជារៀងរាល់ថ្ងៃ
រង្វាន់លើកដំបូង
16245
រង្វាន់លើកទីពីរ
33225 02470
រង្វាន់ទីបី
23147 94734
86411 41723
49455 35449
ដំណោះស្រាយវិនិយោគ
0081 2969
5108 2015
ឆ្នាំពានរង្វាន់
4337 1504
6374 5008
6549 1387
ការប្រកួតលីកចំនួនប្រាំមួយ
676
179 850
វិវឌ្ឍ
51 12
01 54
អត្រាប្តូរប្រាក់
VCB ប្រភព. តម្លៃឯកតា: ដុងវៀតណាម.
រូបិយប័ណ្ណបរទេស ទិញ លក់
ដុល្លារអាមេរិក 23,300.00 23,380.00
អឺរ៉ូ 27,201.53 27,526.10
ផោន 30,235.76 30,719.78
ប្រាក់យេនជប៉ុន 202.74 209.10
AUST.DOLLAR 16,709.21 16,993.57
ដុល្លារសិង្ហបុរី 16,878.75 17,183.28
កូរ៉េខាងត្បូងបានឈ្នះ 19.23 21.51
ក្រុមព
QR កូដ
QR CODE: Cập nhật tình hình bình chọn HLV bạn mong muốn sẽ ngồi ghế nóng The Voice – Giọn…
តម្លៃមាស
តម្លៃឯកតា: (មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ / ទំហំ).
SJC ទិញ លក់
ទីក្រុងហាណូយ 36,420 36,520
ហូជីមិញ 36,420 36,520
ទីក្រុង Da Nang 36,400 36,550
Haiphong 36,440 36,540