បោះពុម្ពភាសា:
ថ្ងៃចន្ទ,13/08/2018 10:04

Washington, (Sputnik) – Đại sứ quán Nga tại Mỹ gọi những tuyên bố của các chính trị gia Mỹ về vai trò của Nga trong biểu tình ở Charlottesville là “គួរឱ្យអស់សំណើចណាស់”. Các nhà ngoại giao lưu ý rằng Washington đặt trách nhiệm lên người khác, không phải đối phó với các vấn đề nội bộ.

Vào đêm trước kỷ niệm cuộc biểu tình ở Charlottesville do lý do chủng tộc và xã hội xảy ra, một số chính trị gia Mỹ không tìm thấy bất cứ điều gì tốt hơn rmà tìm radấu vết của Nga “. Nghị sĩ, nhân viên đảng Cộng hòa T. Garrett gần đây đã nói với CNN rằng vài tháng trước đó, giám đốc FBI tại cuộc họp đã khẳng địnhvai trò của Ngatrong những gì đã xảy ra. Câu hỏi xuất hiện: ít nhất một sự kiện hỗ trợ cho quan điểm này ở đâu? Không có bất cứ bằng chứng nào về những cáo buộc khác vô lý của Nga can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Mỹ”, — tuyên bố được công bố trên trang Facebook của Đại sứ quán cho biết.

Đại sứ quán lưu ý rằng Nga thường xuyênthu hút sự chú ý của chính quyền Mỹ và công chúng”.

Do hành vi vô trách nhiệm của các chính trị gia Mỹ, chúng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu họ cáo buệc Nga tổ chức các cuộc biểu tình ở Washington vào ngày 12 tháng 8 ឆ្នាំ 2018, nhân dịp kỷ niệm Charlottesville. Việc chuyển giao trách nhiệm cho người khác dễ dàng hơn nhiều so với đối phó với các vấn đề nội bộ xác nhận rằng, hơn 150 năm sau khi chính thức sau khi chế độ nô lệ bị hủy bỏ, căng thẳng chủng tộc ở Hoa Kỳ dường như chưa bao giờ được khắc phục”, — tuyên bố nói thêm.

ប្រភព. Sputnik

ច្រើនទៀត
ពឧបករណ៍ប្រើប្រាស់
QR កូដ
QR CODE: Đại sứ quán Nga phản ứng lời cáo buộc can thiệp ở Charlottesville
លទ្ធផលឆ្នោតភាគខាងជើង
ពិសេស
ធ្វើឱ្យទាន់សម័យដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅ 18h:30 ជារៀងរាល់ថ្ងៃ
រង្វាន់លើកដំបូង
រង្វាន់លើកទីពីរ
រង្វាន់ទីបី
ដំណោះស្រាយវិនិយោគ
ឆ្នាំពានរង្វាន់
ការប្រកួតលីកចំនួនប្រាំមួយ
វិវឌ្ឍ
អត្រាប្តូរប្រាក់ & តម្លៃមាស
ពេលធ្វើឱ្យទាន់សម័យ: 17:08 20/08/2018. តម្លៃឯកតា: (មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ / ទំហំ)
តម្លៃមាសក្នុងស្រុកទិញលក់
Doji លក់រាយស៊ីខន36,60036,700
ធ្វើឱ្យទាន់សម័យដោយស្វ័យប្រវត្តិគ្រប់នាទី
ការជួញដូរ Doji ស៊ីខន36,61036,690
ហូជីមិញ Doji លក់រាយ36,62036,720
ការជួញដូរ Doji ហូជីមិញ36,63036,710
Doji លក់រាយអាគ្នេយ៍36,62036,770
ការជួញដូរ Doji អាគ្នេយ៍36,64036,750
វត្ថុធាតុដើម 9999 - ស៊ីខន33,90034,020
វត្ថុធាតុដើម 999 - ស៊ីខន33,85033,970
ការលក់រាយ Doji ក្រុមហ៊ុន HP36,66036,760
Doji ការជួញដូរក្រុមហ៊ុន HP36,67036,750
ក្រុមព