បោះពុម្ព ភាសា:
ថ្ងៃចន្ទ, 06/08/2018 3:24 ល្ងាច

MATXCƠVA (Sputnik) – Diễn viên người Mỹ Steven Seagal cho biết, ông coi việc được bổ nhiệm vào chức vụ đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Nga về vấn đề nhân đạo Nga-Mỹ là một quyết định nghiêm túc và hy vọng vào mong muốn hướng tới hòa bình.

Tôi rất hân hạnh, đối với tôi, được đề cử giữ chức vụ đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Nga về vấn đề nhân đạo Nga-Mỹ là một vinh dự lớn. Tôi hy vọng, chúng ta sẽ có thể đạt tới hòa bình, hòa hợp và những kết quả tích cực trên thế giới. Tôi coi nhiệm vụ này là việc hết sức nghiêm túc”, —ông Seagal viết trên Twitter.

មុន, được biết rằng ông Seagal được bổ nhiệm vào chức vụ đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Nga về vấn đề nhân đạo Nga-Mỹ. Nhiệm vụ của ông là xúc tiến phát triển hơn nữa quan hệ Nga-Mỹ trong lĩnh vực nhân đạo.

ប្រភព. Sputnik

ច្រើនទៀត
ពឧបករណ៍ប្រើប្រាស់
លទ្ធផលឆ្នោតភាគខាងជើង
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ 23-09-2018
ពិសេស 12662
ធ្វើឱ្យទាន់សម័យដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅ 18h:30 ជារៀងរាល់ថ្ងៃ
រង្វាន់លើកដំបូង
00576
រង្វាន់លើកទីពីរ
93787 32156
រង្វាន់ទីបី
42431 29249
41410 54961
60765 61044
ដំណោះស្រាយវិនិយោគ
0648 9835
4471 5979
ឆ្នាំពានរង្វាន់
6116 9869
4838 4220
8575 1003
ការប្រកួតលីកចំនួនប្រាំមួយ
621
691 365
វិវឌ្ឍ
28 23
46 17
អត្រាប្តូរប្រាក់
VCB ប្រភព. តម្លៃឯកតា: ដុងវៀតណាម.
រូបិយប័ណ្ណបរទេស ទិញ លក់
ដុល្លារអាមេរិក 23,295.00 23,375.00
អឺរ៉ូ 27,187.56 27,511.97
ផោន 30,162.82 30,645.68
ប្រាក់យេនជប៉ុន 203.08 209.46
AUST.DOLLAR 16,759.71 17,044.94
ដុល្លារសិង្ហបុរី 16,867.81 17,172.15
កូរ៉េខាងត្បូងបានឈ្នះ 19.23 21.51
ក្រុមព
Sputnik
QR កូដ
QR CODE: Ông Seagal: Tôi coi quyết định bổ nhiệm vào làm ở Bộ Ngoại giao Nga là việc nghiêm túc
តម្លៃមាស
តម្លៃឯកតា: (មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ / ទំហំ).
SJC ទិញ លក់
ទីក្រុងហាណូយ 36,550 36,630
ហូជីមិញ 36,530 36,610
ទីក្រុង Da Nang 36,510 36,640
Haiphong 36,530 36,630