បោះពុម្ព ភាសា:
ថ្ងៃចន្ទ, 06/08/2018 3:23 ល្ងាច

Bộ GTVT đưa ra lộ trình bắt buộc lắp camera đối với các phương tiện kinh doanh vận tải nhằm kiểm soát hoạt động các phương tiện này.

Bộ GTVT đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86/2014 về kinh doanh vận tải và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. ដែល, điểm đáng chú ý là tại Điều 12 về quy định về quy định thiết bị giám sát hành trình của xe đã bổ sung quy định và lộ trình lắp camera.

បេតុង, Khoản 2, điều 12 quy định: “Thiết bị giám sát hành trình gắn trên xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc hoạt động kinh doanh vận tải, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 20 tấn trở lên phải cung cấp dữ liệu bằng hình ảnh ghi nhận hoạt động của lái xe và đảm bảo theo lộ trình”.

បេតុង, trước ngày 1-7-2022 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, du lịch từ 09 chỗ trở lên; trước ngày 1-7-2023 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe công-ten-nơ, xe đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc; trước ngày 1-7-2024 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 20 tấn trở lên; trước ngày 1-7-2025 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 9 chỗ.

Sẽ bắt buộc 340.000 xe ô tô lắp camera
 Theo dự thảo, trước ngày 1 ខែ 7 ឆ្នាំ 2023, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe công-ten-nơ, xe đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc phải gắn camera.

Theo Bộ GTVT, quy định này tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp và thực hiện theo kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm quý III và 6 tháng cuối năm 2018.

Bộ GTVT cho biết, quy định này sẽ có tác động trên 340.000 phương tiện kinh doanh vận tải. Theo đó các đơn vị này phải thực hiện thay thế, bổ sung thiết bị giám sát hành trình có thêm chức năng cung cấp dữ liệu bằng hình ảnh ghi nhận hoạt động của lái xe.

Hiện nay, trên thị trường một bộ thiết bị giám sát hành trình có chức năng ghi nhận và truyền dữ liệu hình ảnh có giá vào khoảng 4,5 – 5,5 លាននាក់, chi phí duy trì máy chủ và đường truyền dữ liệu khoảng 120.000 đồng/xe/tháng. ដូច្នេះ, chi phí lắp đặt thiết bị sẽ vào khoảng 1.500 – 1.900 tỉ đồng và chi phí duy trì máy chủ và đường truyền vào khoảng 500 tỉ đồng/năm.

 

 

 

 

VIẾT LONG
ប្រភព. PLO

ច្រើនទៀត
ពឧបករណ៍ប្រើប្រាស់
លទ្ធផលឆ្នោតភាគខាងជើង
ថ្ងៃអង្គារ 25-09-2018
ពិសេស 69654
ធ្វើឱ្យទាន់សម័យដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅ 18h:30 ជារៀងរាល់ថ្ងៃ
រង្វាន់លើកដំបូង
16245
រង្វាន់លើកទីពីរ
33225 02470
រង្វាន់ទីបី
23147 94734
86411 41723
49455 35449
ដំណោះស្រាយវិនិយោគ
0081 2969
5108 2015
ឆ្នាំពានរង្វាន់
4337 1504
6374 5008
6549 1387
ការប្រកួតលីកចំនួនប្រាំមួយ
676
179 850
វិវឌ្ឍ
51 12
01 54
អត្រាប្តូរប្រាក់
VCB ប្រភព. តម្លៃឯកតា: ដុងវៀតណាម.
រូបិយប័ណ្ណបរទេស ទិញ លក់
ដុល្លារអាមេរិក 23,300.00 23,380.00
អឺរ៉ូ 27,201.53 27,526.10
ផោន 30,235.76 30,719.78
ប្រាក់យេនជប៉ុន 202.74 209.10
AUST.DOLLAR 16,709.21 16,993.57
ដុល្លារសិង្ហបុរី 16,878.75 17,183.28
កូរ៉េខាងត្បូងបានឈ្នះ 19.23 21.51
ក្រុមព
PLO
QR កូដ
QR CODE: Sẽ bắt buộc 340.000 xe ô tô lắp camera
តម្លៃមាស
តម្លៃឯកតា: (មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ / ទំហំ).
SJC ទិញ លក់
ទីក្រុងហាណូយ 36,420 36,520
ហូជីមិញ 36,420 36,520
ទីក្រុង Da Nang 36,420 36,570
Haiphong 36,440 36,540