បោះពុម្ព ភាសា:
ថ្ងៃចន្ទ, 13/08/2018 10:44

Các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện ra lý do tại sao mọi người đều thích quan hệ tình dục.

Theo các dữ liệu cung cấp trong công trình nghiên cứu, cảm xúc với quan hệ tình dục ở con người vốn có ở mức di truyền. Phần không nhỏ nữa là trong não bộ có khu vực chịu trách nhiệm về mức độ phụ thuộc vào sinh hoạt đời thường này.

Vì sao quan hệ tình dục lại được nhiều người ưa thích?

Như vậy, trong thời gian cuộc giao hoan từ những tiếp xúc cơ thể với đối tác sản ra kích thích tố, có thể hoàn toàn thay đổi thế giới quan của một người, làm cho người ấy thấy hạnh phúc, thư giãn và yên bình. Bởi điều này khơi gợi cảm giác hưng phấn tình dục.

Vì sao quan hệ tình dục lại được nhiều người ưa thích?

Với sự giúp đỡ của sex cơ thể con người được tăng sức đối phó với trạng thái trầm cảm, giải thoát khỏi sự mệt mỏi và căng thẳng, cải thiện hệ thống tim mạch và thậm chí củng cố hệ thống miễn dịch.

Theo SKĐS

ប្រភព. Giadinh.net.vn

ពឧបករណ៍ប្រើប្រាស់
QR កូដ
QR CODE: Vì sao quan hệ tình dục lại được nhiều người ưa thích?
លទ្ធផលឆ្នោតភាគខាងជើង
Thứ sáu ngày 17-08-2018
ពិសេស 92527
ធ្វើឱ្យទាន់សម័យដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅ 18h:30 ជារៀងរាល់ថ្ងៃ
រង្វាន់លើកដំបូង
98631
រង្វាន់លើកទីពីរ
19670 10736
រង្វាន់ទីបី
61392 12020
85338 84594
36260 41012
ដំណោះស្រាយវិនិយោគ
9929 9246
8862 3113
ឆ្នាំពានរង្វាន់
9334 2255
7983 4562
5280 4525
ការប្រកួតលីកចំនួនប្រាំមួយ
325
931 501
វិវឌ្ឍ
68 74
91 22
អត្រាប្តូរប្រាក់ & តម្លៃមាស
ពេលធ្វើឱ្យទាន់សម័យ: 17:09 17/08/2018. តម្លៃឯកតា: (មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ / ទំហំ)
តម្លៃមាសក្នុងស្រុក ទិញ លក់
Doji លក់រាយស៊ីខន 36,620 36,700
ធ្វើឱ្យទាន់សម័យដោយស្វ័យប្រវត្តិគ្រប់នាទី
ការជួញដូរ Doji ស៊ីខន 36,630 36,690
ហូជីមិញ Doji លក់រាយ 36,620 36,700
ការជួញដូរ Doji ហូជីមិញ 36,630 36,690
Doji លក់រាយអាគ្នេយ៍ 36,600 36,750
ការជួញដូរ Doji អាគ្នេយ៍ 36,620 36,730
វត្ថុធាតុដើម 9999 - ស៊ីខន 33,700 33,800
វត្ថុធាតុដើម 999 - ស៊ីខន 33,650 33,750
ការលក់រាយ Doji ក្រុមហ៊ុន HP 36,600 36,700
Doji ការជួញដូរក្រុមហ៊ុន HP 36,610 36,690
ក្រុមព