Print Thứ Ba, 10/07/2018 7:06 Chiều

Khỉ sư tử đầu vàng đực tình nguyện chăm sóc con non không cùng huyết thống với nó để giành cơ hội giao phối với khỉ cái.

Đồ họa: Seeker

Nguồn. VNExpress

Tin khác