Print Thứ Tư, 16/05/2018 7:21 Chiều

Máy móc thay thế hoàn toàn sức lao động con người từ khâu làm lông, bỏ nội tạng, đến phân loại, đóng gói.

 (Nguồn: Evidz)

Nguồn. VNExpress

Tin khác