Print Thứ Năm, 06/09/2018 6:14 Sáng

Trưa hôm qua.

Nhà máy gạch chịu lửa cầu Đuống.

Nhà máy gạch chịu lửa cầu Đuống.

Nhà máy gạch chịu lửa cầu Đuống.

Nhà máy gạch chịu lửa cầu Đuống.

Nhà máy gạch chịu lửa cầu Đuống.

Nguồn. ÔtôFun

Tin khác