Print Thứ Năm, 14/06/2018 10:06 Chiều

Hội đồng chấm thi cho rằng điểm thi năm nay khá thấp, đối với môn Toán đa số bài thi đạt từ 2 đến 5 điểm, khá nhiều bài thi bị 0 điểm.

Nguồn. TPO

Tin khác