Print Thứ Sáu, 15/06/2018 12:13 Sáng

Khi đến làm thủ tục hành chính một cửa, bạn không được dùng vũ lực, đe doạ, xúc phạm danh dự cán bộ đang thực thi nhiệm vụ.

Những điều cấm với công dân khi làm thủ tục hành chính

Việt Chung – Bá Đô

Nguồn. VNExpress

Tin khác