Tư vấn pháp luật

Mới nhất
15 nhóm thông tin thuộc bí mật nhà nước 15 nhóm thông tin thuộc bí mật nhà nước
10/01/2019 4:52 Chiều
Thông tin bí mật nhà nước nếu bị lộ, mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018 có hiệu lực từ 1/7/2020,[...]