Print Ngôn ngữ:
Thứ Ba, 10/07/2018 19:46

– Ban Bí thư hôm nay họp tại trụ sở TƯ Đảng dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thu Hằng

Nguồn. VietnamNet

QR Code
Tin khác
Chúng tôi trên Facebook