Print Thứ Sáu, 15/06/2018 10:29 Sáng

Sự việc tại Bắc Kạn hay Đắk Lắk ban đầu đều được kết luận là do những học sinh này bị rối loạn phân ly tập thể.

Nguồn. TPO

Tin khác