Print Thứ Sáu, 18/05/2018 9:14 Chiều

Sừng hươu nai là cấu trúc xương mở rộng từ hộp sọ phát triển thành cách nhánh, có thể rụng và mọc lại mỗi năm.

Nguồn. VNExpress

Tin khác