அச்சு மொழி:
வியாழக்கிழமை, 25/01/2018 6:11 மாலை

[The VoiceGiọng Hát Việt]: Cập nhật tình hình bình chọn HLV bạn mong muốn sẽ ngồi ghế nóng The VoiceGiọn

Cập nhật tình hình bình chọn HLV bạn mong muốn sẽ ngồi ghế nóng The VoiceGiọng Hát Việt 2018 ở thời điểm hiện tại nhé! 😉

? Bình chọn HLV bạn yêu thích ngay: https://poll.fbapp.io/a-2170452-dup-dup
Nguồn Facebook. நாள்: 2018-01-25 18:11:08

மேலும்
பயன்பாட்டு தகவல்
வடக்கு லாட்டரி முடிவுகளை
Thứ ba ngày 25-09-2018
சிறப்பு 69654
தானாகவே 18 இல் புதுப்பிக்கப்பட்டது:30 தினசரி
முதல் பரிசு
16245
இரண்டாவது பரிசு
33225 02470
மூன்றாவது பரிசு
23147 94734
86411 41723
49455 35449
முதலீட்டு தீர்வுகளை
0081 2969
5108 2015
விருது ஆண்டு
4337 1504
6374 5008
6549 1387
லீக் ஆறு
676
179 850
மாற்றமடைந்து
51 12
01 54
மாற்று விகிதம்
மூல VCB. அலகு விலை: வியட்நாம் டாங்.
வெளிநாட்டு நாணய வாங்க விற்க
அமெரிக்க டாலர் 23,300.00 23,380.00
யூரோ 27,201.53 27,526.10
பிரிட்டிஷ் பவுண்ட் 30,235.76 30,719.78
ஜப்பானிய யென் 202.74 209.10
AUST.DOLLAR 16,709.21 16,993.57
சிங்கப்பூர் டாலர் 16,878.75 17,183.28
தென்கொரிய வொன் 19.23 21.51
செய்திக்குழு
க்யு ஆர் குறியீடு
QR CODE: Cập nhật tình hình bình chọn HLV bạn mong muốn sẽ ngồi ghế nóng The Voice – Giọn…
தங்கம் விலை
அலகு விலை: (ஆயிரக்கணக்கான / தொகுதி).
SJC வாங்க விற்க
ஹனோய் 36,420 36,520
HCMC 36,420 36,520
டா நங் 36,420 36,570
ன்ஹா திரங் 36,440 36,540