Print Thứ Năm, 14/06/2018 9:40 Chiều

 – Thay vì chỉ được tiếp nhận không quá 10-20% tổng số học sinh, các trường quốc tế sẽ được tiếp nhận tới gần 50% học sinh người Việt Nam theo học chương trình nước ngoài.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ 1/8/2018.

Hạ Anh

Nguồn. VietnamNet

Tin khác