Print Thứ Sáu, 18/05/2018 10:09 Chiều

Nguyễn Hữu Tình ([email protected]) hỏi:

 “Tôi tốt nghiệp trung cấp nghề và bắt đầu vào thử việc tại phân xưởng hàn của một công ty ở quận 12, TP HCM từ ngày 25-3-2018. Theo thỏa thuận, thời gian thử việc của tôi là 2 tháng, tiền lương thử việc bằng 70% lương chính thức. Thời gian làm việc của tôi là 8 giờ/ngày, mỗi tuần được nghỉ 1 ngày vào chủ nhật. Nếu tôi phải làm thêm vào ngày chủ nhật thì mức lương trả cho thời gian làm thêm sẽ gấp rưỡi so với ngày bình thường. Do cần công việc nên tôi đồng ý với những thỏa thuận trên nhưng bạn tôi lại nói rằng tôi bị công ty chèn ép vì chế độ không thỏa đáng…”.

Thỏa thuận trái quy định

Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Theo quy định của Bộ Luật Lao động, thời gian thử việc đối với lao động có trình độ trung cấp nghề là không quá 30 ngày; tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó. Mặt khác, tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần sẽ được tính ít nhất bằng 200% mức tiền lương của ngày làm việc bình thường. Do vậy, những thỏa thuận thử việc giữa bạn với công ty là chưa đúng quy định pháp luật. Bạn có thể yêu cầu đơn vị thỏa thuận lại hoặc liên hệ với các cơ quan chức năng địa phương nhờ can thiệp bảo vệ quyền lợi.

Nguồn. NLĐ

Tin khác