Quốc hội

Mới nhất
Quốc hội thông qua luật An ninh mạng Quốc hội thông qua luật An ninh mạng
12/06/2018 10:35
– Sáng nay, với 86,86% ĐB có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật An ninh mạng. Có 3,08% ĐB không tán thành và 5,75% ĐB không bi[...]
Chúng tôi trên Facebook