Print Thứ Tư, 11/07/2018 11:46 Sáng

Không chỉ ảnh hưởng lên sâu bệnh gây hại, độc tính của thuốc bảo vệ thực vật còn làm giảm đáng kể tính đa dạng sinh học.

Đồ họa: AFP

Nguồn. VNExpress

Tin khác