Văn hóa

Mới nhất
Cơm 2.000 không phải miếng nhục Cơm 2.000 không phải miếng nhục
17/10/2017 07:33
Mới có người lên Facebook chỉ trích việc sinh viên xếp hàng ăn cơm 2.000 đồng tại Quận I, TPHCM với lời lẽ khá nặng nề: “Sinh viên sức dài vai rộng cầ[...]
Chúng tôi trên Facebook