Print Thứ Tư, 13/06/2018 9:13 Chiều

Phần cùi thịt màu đỏ của quả dâu tây thực chất là quả giả phình to ra từ đế hoa, quả thật chứa hạt giống nằm bên ngoài bề mặt.

Đồ họa: It’s AumSum Time

Nguồn. VNExpress

Tin khác