Đăng bởi Kevin Thành | Languages:
| Thứ Hai, 23/10/2017 | 11:02

Xác ướp được cuộn chặt bằng dây thừng và ngồi bên bờ sông khiến nhiều người chứng kiến cảm thấy kinh hãi.

https://streaming.tienphong.vn/757d3b8393b972413d6ab0deb026a54e/59f00e27/2017_10_23/huyquang/X_225c_uop_quan_d_226y_thung_k_236_di_bat_ngo_dat_bo_s_244ng_o_Anh.mp4[/embed]

Nguồn. TPO

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook