Xây dựng

Mới nhất
TPHCM kêu gọi cải tạo 500 chung cư cũ TPHCM kêu gọi cải tạo 500 chung cư cũ
17/10/2017 08:12
TPHCM có khoảng 500 chung cư cũ xuống cấp cần cải tạo, hiện chính quyền thành phố đang xây dựng các chính sách khuyến khích, kêu gọi các nhà đầu tư th[...]
Chúng tôi trên Facebook