Quy hoạch

Mới nhất
Cần Thơ – Thành phố Nước Thông minh Cần Thơ – Thành phố Nước Thông minh
05/07/2017 16:52
Đó là ý tưởng gợi mở định hướng của các giáo sư đến từ Trung tâm Giáo dục Đô thị Quốc tế (IUTC) hỗ trợ bởi UN-Habitat và chính quyền tỉnh Gangwon – Hà[...]
Bài học quy hoạch từ tư duy Bài học quy hoạch từ tư duy
19/06/2017 14:24
Quy hoạch và thực hiện nghiêm chỉnh quy hoạch là yếu tố cốt lõi để đảm bảo sự phát triển đúng hướng của quá trình đô thị hóa. Những gì đang diễn ra ở [...]
Chúng tôi trên Facebook